Søger kæreste Albertslund
Date: 2017-03-03 07:31

Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om afskedigelse af en gravid. Den pågældende var udvalgt til afskedigelse i en større sparerunde.

-Aloe Vera.

Vi vil være fagligt førende inden for vores specialeområder og vores rådgivning skal være kendetegnet ved kompetent engagement.

Først ramte ulykken Patricia - så kontanthjælpsloftet - sn

Tak for den store tilslutning til vores seminar den 75. februar 7569 om Alder og Handicap. Materialet kan hentes her. DEL:

Fede udtryk - Hverdag Og Fest . dk

9 domme fra Højesteret om behandling af personoplysninger viser, at persondataloven kræver sund fornuft og konkret afvejning ved den blotte indsamling/videregivelse.

Er arbejdsgiver forpligtet til at undersøge forskellige muligheder for at medarbejdere, der på grund af handicap kun kan arbejde på nedsat tid, kan fortsætte i virksomheden?

Vi søger en engageret og ambitiøs sagsbehandler til at udarbejde erstatningsopgørelser i vores afdeling for erstatningsret ansættelse snarest muligt.

Spørgsmålet var, om de fritstillede lærere i så fald var omfattet af lockouten, og om de var berettiget til løn under lockoutperioden?

Vestre Landsret har ved dom af 86. januar dømt Ankestyrelsen til at anerkende, at en pædagogmedhjælpers ryg, nakke og hovedgener var en arbejdsulykke.

Et medlem af FOA kom til skade ved elevatorkursus. Han er nu tilkendt 6 million kroner til dækning af svie og smerte og erhvervsevnetab.

Elmer & Partnere holdt i går gå-hjem-møde om 7a-sagerne. Tak for det flotte fremmøde. Nedenfor er oplistet det materiale, der blev udleveret til deltagerne og de powerpoints, der var udarbejdet i dagens anledning: Powerpoint Udleveret materiale DEL: