Find venner Halsnæs
Date: 2017-04-29 16:00

Video: Find venner Halsnæs

FRIVILLIGCENTER HALSNÆSinviterer dig til 5 års fødselsdag- en dag om fælleskaber..Lørdag d. . kl. i GjethusetSe.

Frivilligcenter Halsnæs

Mindst 7 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 75 minutters varighed, som vedligeholder eller ø ger konditionen og muskel- og knoglestyrken. Lav udstræ kningsø velser mindst 7 gange om ugen af mindst 65 minutters varighed for at vedligeholde eller ø ge kroppens bevæ gelighed. Udfø r desuden regelmæ ssigt ø velser for at vedligeholde eller ø ge balanceevnen.

KALENDER - Halsnæs Bryghus

Sundhedssporet i Melby Overdrev starter og slutter ved P-pladsen ved Melbylejren. Sundhedssporet er 6,8 km. og helt uden stigninger og ligger i en af Nordsjæ llands få heder med mange sjæ ldne planter, insekter og fugle. Se kort over ruten her.

Find et nyt job

Det gør du som regel ved at sende en uopfordret ansøgning. Lige som i en almindelig ansøgning, skal du fortælle hvem du er, hvad du kan, hvorfor du søger job i netop den virksomhed. Når der ikke er slået et bestemt job op, skal du beskrive, hvilken slags job du forestiller dig.

Sundhedssporet i Arresø dal Skov starter og slutter ved P-pladsen på Kirkevej. lg stien fra P-pladsen og 55 m ind i skoven, hvor der ligger en sort hytte.
Sundhedsporet er 6,8 km med lette stigninger. Hvis du er i nogenlunde form kan du lø be ruten på ca. 9 minutter, og væ lger du at gå tager det ca. 68. minutter. Se kort over ruten her.

Journalister kan ringe til vores pressetelefon med henvendelser. Bemærk, at du ikke kan sende beskeder til telefonnummeret.

Hvis du har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bø r du væ re fysisk aktiv på en må de og i et omfang, der er effektivt i forhold til diagnosen og samtidig tager hensyn til din mobilitet. Almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter defineres i denne sammenhæ ng som de aktiviteter, du hyppigt udfø rer i dagligdagen af kort varighed (under ti minutter) uanset deres intensitet.

Denne aften vil I møde Frederik Lorentzen, Rune Westphal og Keld Michaelsen. Der skal bindes efter lyst og i det tempo, der passer dig. Medbring dit fluebindingsudstyr The Fly Co. og Ahrex sørger for, der er lidt materialer at lege rundt med.

Væ r fysisk aktiv mindst 85 minutter om dagen. Aktiviteten skal væ re med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 85 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 65 minutter.

Har du som borger eller som forening lyst til at arrangere aktiviteter i forbindelse med stierne, er du velkommen til at kontakte Sundhedskonsulent Christina H. Schneekloth.

Find venner Halsnæs : Pics. More pics: Find venner Halsnæs.