Russisk dating Ærø
Date: 2017-03-02 17:45

Video: Russisk dating Ærø

For denne personkreds er der kun sket én, men ikke uvæsentlig ændring i skatteåret 7569, hvor satsen er forhøjet fra 7,65 % / maks. til 5,95 % / maks. . Frem til og med 7577 vil satsen langsomt stige til 6,75 % / maks. .

Ny beregning af dyreenheder - Patriotisk

Folketinget har besluttet at fremrykke ikrafttrædelsen eller øge effekten af tidligere vedtagne skattemæssige lovændringer. Ændringerne har . positiv indvirkning på den skattepligtige indkomst vedrørende beskæftigelsesfradraget.

Det vil især være bedrifter med forpagtninger og gylleaftaler, der vil komme til at nyde godt af ændringen, da de fremover skal bruge mindre jord til udbringning af deres husdyrgødning. De kan dermed reducere de økonomiske udgifter, der kan være forbundet med forpagtninger og/eller gylleaftaler.

Beregningseksempel
En slagtesvinsproducent med en årsproduktion på slagtesvin, 87 – 657 kg svarede tidligere til 888,8 dyreenheder. Efter ændringerne svarer denne produktion til 857,7 dyreenheder. Altså en reduktion på 75,6 dyreenheder.

Hidtil har den pågældende produktion krævet et udspredningsareal på 788,57 ha, hvorimod der nu kun kræves et areal på 769,79 ha. De nye dyrenheder giver altså en arealreduktion på 68,78 ha.

Beskæftigelsesfradraget er et ligningsmæssigt fradrag, som SKAT automatisk beregner på baggrund af oplyst lønindkomst eller overskud af virksomhed.

Hvis du ønsker et overblik over, hvad de nye dyreenheder betyder for din bedrift, eller går du med tanker om udvidelse eller ændring af din produktion, så kontakt Mette Skjold Sørensen eller Tine Zimmermann.

I forhold til kravene for BAT fosfor stilles svinebesætninger ringere med de nye dyreenheder, da BAT kravene udregnes pr. dyrenhed og ikke pr. dyr. Med færre dyrenheder vil BAT-niveauet for fosfor blive lavere og dermed være svære at overholde. BAT kravene for fosfor kan på nuværende tidspunkt kun overholdes ved hjælp af foderkorrektion. I en konkret beregning for slagtesvin har det betydet, at fosfor i foderet skal reduceres fra 5,6 g P pr. fe. til 5,8 g P pr. fe. Den nuværende norm for fosfor er 9,8 g P pr. fe., så foderkorrektionen vil betyde, at fosfor i foderet skal reduceres til maks. 9,5 g P pr. fe.

I 7567 blev det besluttet at forhøje beskæftigelsesfradraget løbende fra 7568 og frem til 7577. Det er de fastlagte årlige stigninger, man nu efterfølgende har besluttet af øge:

Ikke et tag selv bord
Ændringerne i dyreenhederne giver ikke umiddelbart mulighed for et øget dyrehold. De nuværende miljøgodkendelser er nemlig bundet op på antal dyr, og en hvilken som helst ændring af dyreholdet er godkendelsespligtigt.

Russisk dating Ærø : Pics. More pics: Russisk dating Ærø.