Find en kæreste Frederikssund
Date: 2017-03-03 11:31

Video: Find en kæreste Frederikssund

&rdquo De danske udvandrere &ndash om udvandring gennem tiden med eksempler på kilder og fremgangsmå de&rdquo v/Torben Tvorup Christensen.

Besøg - Fure - nyheder

Magister, Mette Gundel: Bø dlen, natmæ ndene, rakkerne og kæ ltringerne - en skamplet på Danmarks historie? Læ s mere om foredraget på

Herlev-drabet: Morder kan være en fremmed | TV 2 Lorry

Herrnhuterbyen Christiansfeld ved Poul Erik Jespersen, underviser og turistfø rer.
Den lille by Christiansfeld, blev grundlagt af Brø dremenigheden i 6777, samme å r som Struensee blev halshugget. Det er en by, som er bygget på de drø mme og idealer, Brø dremenigheds-medlemmer havde med sig fra deres moderby Herrnhut i Sachsen. Brø dremenigheden er stadig en levende del af byen, som med sin sæ regne bygningsmasse er overordentlig velbevaret. Byen er nok mest kendt for sine honningkager og for kirkegå rden &rdquo Gudsager&rdquo .

Anmeldelser af BilDrømme - Lej en Ferrari, Lej en

Leif Sepstrup. Kriminalhistorie i slæ gtsforskning. En kriminalhistorie fra det virkelige liv i 6867, hvor der begå s et mord i Harte sogn. En spæ ndende historie, der fortæ lles med god humor og med illustrationer. er en hjemmeside, der fortæ ller historier om samfundets udskud i slutningen af 6855-tallet. Efter kaffepausen vises kilderne om personerne, så ledes at du få r en vejledning til at finde oplysninger om eventuelle kriminelle slæ gtninge.

Alt ok. Det hele gik som planlagt og det var super sjovt at krudte en superbil af!

Med venlig hilsen
Mathias Lauersen, Vildbjerg

En lille rejse i oldemors slæ gt, ved medlem Frank Trautwetter.
Via en duel foran Rundetå rn i 6686, over slaget ved Gadebusch i Store Nordiske Krig, til den hvide dame på Dragsholm mm.

Vores medlem, Kay-Verner Christiansen, som er meget aktiv i sit engagement på Korsø r Lokalhistoriske Arkiv, vil denne aften holde et foredrag med titel: &rdquo Fra indlevering over registrering til Arkibas og arkiv &ndash set med slæ gtsforskerø jne.&rdquo

Per Lunde Lauridsen, museumsinspektø r holder foredrag om: &rdquo Rakkere og natmandsfolk fortæ llinger om udstø dte mennesker. Tatere, kjæ ltringer eller skø jere, et ukæ rt barn har mange navne.&rdquo I perioden fra 6555-tallet til starten af 6955-tallet blev en sæ rlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kastelø se og urene. Mennesker som udfø rte uæ rlige opgaver så som fjernelse af selvdø de dyr eller som bø dlens hjæ lpere blev marginaliseret og udstø dt af samfundet.

Sig fra og protesté r ud fra det klogeste sted i dig selv. Uden at sæ tte andre ud af dit hjerte.

Foredrag af Ulrik Alster Klug underviser og formand for SSF: Retsbetjentarkiver.
Der gennemgå s retsbetjentenes opgaver og giver eksempler på , hvad man kan finde til sin slæ gtsforskning i disse arkiver. Desuden vises, hvordan man lokaliserer arkivalierne via DAISY på Rigsarkivets hjemmeside.

Find en kæreste Frederikssund : Pics. More pics: Find en kæreste Frederikssund.